Image not found

Folk Paintings – the Remake, a project conducted in 2016, features the modern renditions of 20 Vietnamese folk paintings. Besides, in the project, the folk paintings are also applied in the daily products. On the occasion of the Lunar New Year of the Rooster, I organized an exhibition with a view to showcasing the project. As a tradition of the ancient Vietnamese, Lunar New Year is also the time when people make their way to the Tet markets and buy the folk paintings to decorate their homes.

Image not found
abc

THE EMPEROR RIDING THE FISH

The painting features Ông Hoàng Bơ, one of the Four Emperors, the third son of Long Vương Bát Hải Động Đình. In the picture, the Emperor has the graceful and ravishing appearance, wearing a white large-sleeved ceremonial robe and a wushamao (Ming official headwear), one hand holding the scepter, representing the royal power. Behind him are the servants holding the casket and parasol.

vl01

DUC THANH TRAN

Trần Hưng Đạo (1228 – 1300) was a politician, a writer, and the Supreme Commander of Vietnam during the Trần Dynasty. He is also regarded as on of the most accomplished military tacticians in Vietnam’s and the world’s history. He successfully commanded the Đại Việt armies that repelled three major Mongol invasions in the 13th century. In honor of his glorious achievements, he is reserved by the Vietnamese as a national hero with many shrines dedicated to him all over the country.

vl03

PRINCESS OF THE FOREST

Princess of the Forest is the ruler of the Forest Palace among the spirits of the Four Palaces in Vietnamese indigenous religion. Legend has it that Princess of the Forest was the daughter of prince Sơn Tinh and Mỵ Nương, King Hùng’s daughter.

abc

ÔNG HOÀNG CƯỠI CÁ

Nhân vật trung tâm trong bức tranh là ông Hoàng Bơ, con trai thứ ba hàng Tứ Phủ Ông Hoàng, con trai vua Long Vương Bát Hải Động Đình. Trong tranh, ông Hoàng với tướng mạo phương phi mặc áo thụng thắng, đội mũ cánh chuồn, tay cầm vương trượng biểu thị quyền uy, cưỡi cá chép. Theo hầu có tiên đồng bê tráp và lính cầm lọng che.

THE EMPEROR RIDING THE FISH

The painting features Ông Hoàng Bơ, one of the Four Emperors, the third son of Long Vương Bát Hải Động Đình. In the picture, the Emperor has the graceful and ravishing appearance, wearing a white large-sleeved ceremonial robe and a wushamao (Ming official headwear), one hand holding the scepter, representing the royal power. Behind him are the servants holding the casket and parasol.

vl01

ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO

Trần Hưng Đạo (1228 – 1300) là một nhà chính trị gia, nhà văn, Tư lệnh tối cao của Việt Nam thời nhà Trần và được coi là một trong những nhà quân sự kiệt xuất của lịch sử trong nước và thế giới. Ông nổi tiếng trong lịch sử với chiến tích ba lần đẩy lùi quân Nguyên – Mông trong thế kỷ 13. Với chiến công hiển hách của mình, ông được dân chúng khắp nơi coi như vị thánh và được tôn làm “Đức Thánh Trần” với đền thờ ở nhiều nơi khắp cả nước.

DUC THANH TRAN

Trần Hưng Đạo (1228 – 1300) was a politician, a writer, and the Supreme Commander of Vietnam during the Trần Dynasty. He is also regarded as on of the most accomplished military tacticians in Vietnam’s and the world’s history. He successfully commanded the Đại Việt armies that repelled three major Mongol invasions in the 13th century. In honor of his glorious achievements, he is reserved by the Vietnamese as a national hero with many shrines dedicated to him all over the country.

vl03

BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN

Bà Chúa Thượng Ngàn, hay Lâm Cung Thánh Mẫu, là một trong ba vị mẫu được thờ cúng tại điện Mẫu theo tín ngưỡng của người Việt. Truyền thuyết kể rằng bà là con gái của Sơn Tinh và công chúa Mỵ Nương.

PRINCESS OF THE FOREST

Princess of the Forest is the ruler of the Forest Palace among the spirits of the Four Palaces in Vietnamese indigenous religion. Legend has it that Princess of the Forest was the daughter of prince Sơn Tinh and Mỵ Nương, King Hùng’s daughter.